Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan năm 2024

17/04/2024
In trang
Ngày 12/4/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan năm 2024.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Ba Lan tổ chức Tuần phim vào tháng 6 năm 2024 tại Thủ đô Warszawa, Ba Lan.

Bộ phim Đào, Phở và Piano do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất được lựa chọn chiếu tại Tuần phim

Các bộ phim chiếu trong Tuần Phim bao gồm: Đào, Phở và Piano, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất năm 2023; Lật mặt 6: Tấm vé Định mệnh, Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất năm 2023; Kẻ ẩn danh, Công ty TNHH New Arena sản xuất năm 2022; Em và Trịnh, Công ty Cổ Phần Galaxy Play sản xuất năm 2022; Mắt Biếc, Công ty Cổ Phần Galaxy Play sản xuất năm 2019.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan