Tin mới nhất

Tham vấn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Điện ảnh
Tham vấn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Điện ảnh
Sáng ngày 06/10/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ Trevor Fernandes.

Tin tức chung