Tin mới nhất

Công đoàn Khối Điện ảnh dành giải Nhì tại Hội thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả “Niềm tin dâng bác” nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công đoàn Khối Điện ảnh dành giải Nhì tại Hội thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả “Niềm tin dâng bác” nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 15/5, Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ VHTTDL và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả với chủ đề “Niềm tin dâng Bác” nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi được tổ chức tại khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội với sự tranh tài của các đoàn viên Công đoàn đến từ 05 khối: Khối Công đoàn Di sản – Văn hóa cơ sở, Khối Điện ảnh, Khối Nghệ thuật biểu diễn, Khối Tham mưu quản lý nhà nước, Khối Doanh nghiệp.

Sự kiện hoạt động