Page Banner

Mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

Mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

15/01/2024
In trang
Ngày 29/12/2023, Cục Điện ảnh đã có Thông báo số 1691/ĐA-NT về mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

THÔNG BÁO

Về mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100  năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1326/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100  năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi, đồng thời gửi Thông báo số 744/TB-ĐA về Thể lệ Cuộc thi tới các nhà biên kịch, đạo diễn, nhà văn, các cơ sở điện ảnh và một số cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Đến nay, sau hơn 6 tháng phát động, để Cuộc thi được lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo lực lượng sáng tác kịch bản và tìm kiếm những kịch bản có chất lượng tốt nhất, có tính khả thi nhằm tạo nguồn cho sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức gửi kịch bản tham dự Cuộc thi.

Thời hạn nhận kịch bản tham dự Cuộc thi: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức sẵn sàng tiếp nhận kịch bản nếu các tác giả đã hoàn thiện và gửi tới Cục Điện ảnh trước ngày 01/02/2024.

Thông báo số 744/TB-ĐA ngày 21 tháng 6 năm 2023

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan