Tin mới nhất

Đợt phim “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023”
Đợt phim “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023”
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BVHTTDL ngày 13/1/2023 về việc tổ chức Đợt phim “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023”.

Sự kiện hoạt động